Beste special agent, je hebt intussen dit punt bereikt, maar misschien stel je je nog enkele vragen voordat je de definitieve stap zet en je je leven ingrijpend wilt veranderen door special agent van Koezio te worden.

We zullen proberen om je vragen te beantwoorden, zodat je zo snel mogelijk de rangen van John K. kunt komen versterken.

Hoeveel special agents worden per team aanvaard? Hoe werken de teams?

De teams moeten uit 2 tot 5 special agents bestaan, zodat de parameters perfect kunnen worden ingesteld en je missie kan worden geoptimaliseerd. Dit element kan dan ook op geen enkele manier worden gewijzigd. Als je met meer dan 5 special agents bent, moet je weten dat er om het kwartier 6 tot 7 teams aan hun missie beginnen, die je tijdens het volledige avontuur blijven volgen. Je beste vriend, je oogappel of je trouwe dienaar blijft dus in elk geval tijdens de volledige duur van de missie bij jou in de buurt. Jullie treffen elkaar in elk District, hoewel je natuurlijk tot op het einde van je missie bij je team moet blijven.

Hoeveel special agents maximaal ?

Elk kwartier beginnen 6 tot 7 teams aan hun missie, die dan ook tijdens de volledige duur van het avontuur in elkaars buurt blijven. Dit betekent dus dat er (maximaal) 35 special agents per kwartier aan de slag gaan (afhankelijk van de trainingscentra).

Hoe lang duurt een missie?

Je krijgt anderhalf uur tot twee uur om je missie tot een goed einde te brengen. Als je missie langer duurt, zien we ons verplicht om een special agent-instructeur op pad te sturen, die je in veilige omstandigheden uit je situatie kan bevrijden.

In welke taal worden de missies uitgevoerd?

John K is praktisch meertalig; momenteel kunnen de missies door onze Franstalige, Engelstalige en Nederlandstalige special agents worden uitgevoerd.

Mag ik een fotocamera, een GoPro of een smartphone meenemen tijdens de missie?

Om veiligheidsredenen (vallen en breken) is het gebruik van een fotocamera, een GoPro of een smartphone tijdens de missie verboden. Hetzelfde geldt voor elk waardevol voorwerp dat tijdens de missie zou kunnen zoekraken of beschadigd raken (Koezio kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld). Ter herinnering: tijdens je Koezio-missie doorkruis je 4 Districts met een totale oppervlakte van maar liefst 5.000 m². Als je tijdens je missie in alle enthousiasme (of door onachtzaamheid) je smartphone of iets anders verliest, is het voor onze special agents-instructeurs bijna onbegonnen werk om die terug te vinden - ondanks het feit dat ze op elke vijandige situatie voorbereid zijn.

Kunnen personen die geen missie willen uitvoeren, toch deelnemen aan het spel?

Om veiligheidsredenen moet iedereen die aan het spel wil deelnemen, in een team ingeschreven zijn en dus de missie vervullen. Wie niet aan de missie wil deelnemen, kan op zijn groep wachten in onze ontspanningsruimten, de bar of het restaurant.

Worden wij of onze kinderen tijdens onze missie begeleid/omkaderd?

De missie wordt gedeeltelijk autonoom uitgevoerd: onze special agents-instructeurs houden toezicht op je vorderingen en je prestaties. Toch moet elke special agent die aan zijn missie begint, de nodige aandacht besteden aan alle instructies en videobriefings die worden gegeven, alleen al om te begrijpen hoe het spel verloopt. Onze special agents-instructeurs bevinden zich in District04, waar ze voor je veiligheid zorgen tijdens de luchtoefeningen.

Je kunt op de dag van je missie wegens onvoorziene omstandigheden je team niet komen ondersteunen?

Het deelnemingsgeld voor de Koezio-missies kan niet worden terugbetaald of geruild. Gelukkig zijn wij niet alleen speciale special agents, maar zijn we ook menselijk: we tonen begrip voor overmacht. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met het Koezio-trainingscentrum waar je je missie zou uitvoeren.

Krijgen alle teams dezelfde missie?

Alle teams komen tijdens hun missie inderdaad in de vier districten terecht, maar afhankelijk van de special agents die je begeleiden, beleef je telkens een nieuw avontuur.

Welke vormen van betaling aanvaarden jullie?

Online kunt je je reservering volledig met een kredietkaart betalen; voor een reservering voor 6 special agents of meer kun je kiezen voor een gespreide betaling. Op die manier kun je zelf (minstens) 1 missie reserveren en kun je vervolgens een link naar de andere deelnemers versturen, zodat zij zelf hun deelname kunnen betalen, zonder dat je de bedragen telkens moet voorschieten. Als je je onaangekondigd in een van onze trainingscentra aanmeldt en als er op dat moment nog plaatsen zijn, kun je je missie (individueel of integraal) met een kredietkaart, cash of met ANCV vakantiecheques betalen. Dit geldt alleen voor particulieren; voor ondernemingen en overheidsdiensten worden andere voorwaarden gehanteerd.

Zijn er risico's verbonden met een deelname aan een Koezio-missie?

In zekere zin zijn er risico's verbonden met alles wat we doen in het leven. Maar is het net niet daardoor dat het leven zo opwindend kan zijn? In ons opleidingscentrum waken al onze special agents-instructeurs over je veiligheid - in de eerste plaats door je vóór het begin van de missie grondig te briefen. Daarnaast is het belangrijk om tijdens het avontuur de nodige aandacht te besteden aan de videobriefings, die je de regels uitleggen die je moet volgen om je missie vlot te laten verlopen. Je zult ook altijd gebruik kunnen maken van een 'alarmknop' om een special agent-instructeur op te trommelen die je dan ter plaatse kan komen helpen. De Koezio-trainingscentra worden elk dag vóór de komst van de eerste special agents grondig gecontroleerd. Op het parcours worden ook zeer strenge veiligheidseisen gehanteerd.

Hoe moet ik gekleed zijn voor de missie?

Om de verschillende uitdagingen in de best mogelijke omstandigheden aan te gaan, krijg je van ons een speciale overall (die uiteraard tussen twee missies door wordt gewassen), waaronder je lichte kledij kunt dragen, zodat je gemakkelijk kunt bewegen en zodat je geen last hebt van de warmte.

Where can I find my in-game picture(s)?

Every picture takken on any Koezio park is on a dedicated website with the link underneath. To find your picture you only have to use the park, day, and hour filters. You can then save or share it anywhere you want.

Wat zijn de deelnemingsvoorwaarden?

We kunnen je veiligheid tijdens de volledige duur van de missie alleen waarborgen als elke special agent aan de volgende voorwaarden voldoet: • Verplichte aanwezigheid van een verantwoordelijke meerderjarige voor deelnemers jonger dan 14 jaar; • Minstens 1,40 m groot zijn en niet meer dan 110 kg wegen; • Niet zwanger zijn of niet binnen de zes maanden vóór de deelname bevallen zijn; • Geen hartproblemen hebben of een behandeling daarvoor volgen; • Geen last hebben van hoogtevrees, claustrofobie of epilepsie; • Niet dronken zijn en geen drugs hebben gebruikt; • Een goede fysieke conditie hebben en geen medische contra-indicaties hebben voor sportbeoefening en ook geen gewrichtsproblemen hebben.